top of page

Eerstelijnszone stroomlijnt de zorg

Bijgewerkt op: 16 dec. 2022

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van zorg- en hulpverleners beter op elkaar en op de patiënt af te stemmen. De organisatie van Eerstelijnszone BraViO was net rond en Lies Van Mol was net aan boord toen de pandemie ons land trof. Gezondheid & preventie was ineens heel actueel.

De vaccinatiecentra organiseren, van een entree gesproken!

Lies: “Het was direct duidelijk wat de meerwaarde is van Eerstelijnszones. Overal moesten vaccinatiecentra worden opgericht. Dat artsen, woonzorgcentra, thuisverpleging ... al wie in de eerste lijn zorg verleent nu een overkoepelende organisatie had die samenwerking stimuleerde en faciliteerde, dat was gewoon perfecte timing. Het opzetten en de werking van de vaccinatiecentra was zonder Eerstelijnszones zeer zeker veel moeilijker geweest.”


We schakelen nog een niveau hoger: het Regionaal Zorgplatform

Lies: “Eerstelijnszones in onze regio keken ook naar elkaar. We legden onze expertise en ervaringen tweewekelijks samen om onze werking te optimaliseren. Dat werd op een regionaal niveau georganiseerd door het Toekomstforum (het burgemeesterplatform Halle-Vilvoorde) en Logo Zenneland, als een samenwerkingsverband met Eerstelijnszones en regionale partners. Dit Regionaal Zorgplatform was een pilootproject, maar dat hield ons niet tegen om er in onze regio een succesvolle formule van te maken. Ik vond er alvast expertise, collega’s, nieuwe organisaties waaronder het geestelijke gezondheidsnetwerk, Logo Zenneland… Want sommige thema’s blijven zelfs met een Eerstelijnszone te groot om alleen op te lossen. Ik denk bijvoorbeeld aan crisisopvang. Of het huisartsentekort. Of neem i.p.v. de vergrijzing nu de problematiek van de groene druk, nl. als er in een stad of gemeente een grote populatie van jongeren is, met alle uitdagingen van dien. Met een regionale samenwerking zullen we ook die problematieken nog beter aankunnen. We zullen nog meer van elkaars successen kunnen leren, nog meer expertise kunnen delen. En voor onszelf is het fijn om ‘collega’s’ te (leren) kennen, mensen die hetzelfde doen in andere Eerstelijnszones. Anders blijven we binnen onze eigen Eerstelijnszone toch ook maar ‘solisten’.”

Iedereen moet aan preventie denken

Lies: “Als Eerstelijnszone vinden we preventie uiteraard een prioriteit. We zien de baten van meer preventie en we pleiten ook voor aandacht voor nazorg. Tijdens de pandemie waren er bijvoorbeeld heel wat mensen die het niet meer zagen zitten. Dus stapten we uit onze cocon en gingen met de beer Warme William op stap om mensen in de bloemetjes te zetten: naar scholen, maar ook naar ouderen. Iedereen was het waard om een schouderklopje te krijgen. Warme William past binnen het concept van een Warme Gemeente - wel op dat moment waren we een héle warme Eerstelijnszone. En dat was fijn. Zo'n simpel gebaar, zo'n dikke loebas, hij verricht wonderen, geeft mensen een positieve boost en werkt bij jong en oud."


Logo ging van onbekend naar bemind

Lies: “De eerste weken van de coronacrisis hadden we tweewekelijks overleg over COVID-19. Ik herinner me dat ik bij de eerste overlegmomenten nog dacht: wie is Logo Zenneland eigenlijk, wat doen die mensen? Dat heeft niet lang geduurd. In één jaar is Logo Zenneland gegaan van onbekend naar bemind. Zij behouden zicht op het grote plaatje, terwijl ze beleidsmatig meedenken en ingaan op noden en vragen. Ze brachten ons bijvoorbeeld op vraag van Vilvoorde de Brainstormkit, een methodiek waarvan wij – en bij uitbreiding heel Vlaanderen – dankbaar gebruik hebben gemaakt om doelgroepen te bereiken bij de sensibilisering rond vaccinatie. Of als wij een idee hebben voor een actie, blijken zij een ideaal klankbord te zijn omdat zij er een goed zicht op hebben wat al gedaan is en door wie. Zo hoeft niemand het warm water te heruitvinden. Logo is voor ons zowel communicatie-expert als de lijm tussen al wie met gezondheid & preventie bezig is.”

Eerstelijnszone BraViO in het kort

De Eerstelijnszone BraViO is opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners uit Vilvoorde, Zemst, Machelen, Steenokkerzeel en Kampenhout.

www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-bravio


65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page