top of page

Gezonde School en Veerkrachtig Leerkrachtig: geslaagd!

Voor scholen heeft Logo een resem lespakketten, spelmateriaal, gadgets ... die directie en leerkrachten ondersteunen in het waarmaken van een Gezonde School. De methodieken zijn divers. Er zijn pakketten om het mentaal welzijn te verhogen in de klas (bv. Geluk in de klas of de Geestelijke Gezondheidskoffer vol spelmateriaal), maar evengoed zijn er methodieken die het eten van gezonde voeding stimuleren (bv. Oog voor Lekkers, Snack & Chill). Wenst een school het drinken van water te promoten? Dan is er Waterpas! Gezonde lucht in de klas? De Luchtbrigade! De kleintjes leren omgaan met hun gevoelens? Een gat in de haag! Werken rond tabak, alcohol of drugs? Avatar, Unplugged, Bullshit Free Generation … Er is voor elk wat wils, voor de klas, voor de leerkrachten en de leerlingen individueel, voor de school.


Ook de leerkrachten zelf verdienen onze exclusieve aandacht. Daarom hebben we voor hun welzijn een specifiek aanbod: Veerkrachtig Leerkrachtig, een krachtige, interactieve workshop die werd gegeven door Iwein Denayer, preventie- en vormingsmedewerker doelgroep bij CAW Halle-Vilvoorde vzw.


Waarom deze workshop?

Iwein: “Leerkracht zijn is best een pittige job. Leerkrachten willen met hart en ziel voor de klas staan. Maar omdat je ook gewoon mens bent, wordt het weleens te veel. Hoe geraak je dan terug opgeladen? Het eigen mentaal welzijn is een kostbaar goed, wat doe je best om dat veilig te stellen? Met die vragen in het achterhoofd, ga ik met de leerkrachten op zoek naar bruikbare antwoorden en tools. De nood om te kunnen ventileren is groot. Dat komt blijkbaar voort uit het gevoel van onmacht dat leerkrachten ervaren – ook in andere sectoren die “mensenwerk” zijn hoor je dat. Het vaakst gehoord van leerkrachten, is de verzuchting dat “we er niet meer toe komen te doen wat we zó graag doen: lesgeven.” Leerkrachten verzuipen in administratieve en andere verplichtingen, waarvan zowel zijzelf als de leerlingen slachtoffer zijn. Een andere vaak gehoorde klacht is dat ouders vandaag de zorg van de opvoeding voor een deel overlaten aan de school. Leerkrachten hebben het gevoel daarop geen grip te krijgen. Machteloos te staan.”

Samen veerkrachtig!

Lien Sergooris, expert geestelijke gezondheid bij Logo Zenneland voegt toe: Stress en tegenslag maken deel uit van het leven, en kunnen je uit evenwicht brengen. Hoe sterk jouw mentaal welbevinden hieronder te lijden heeft, hangt af van hoe veerkrachtig je op dat moment bent. Deze workshop helpt om te werken aan je veerkracht. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen we leerkrachten uit om hun kracht te ontdekken of terug te vinden".


Hoe werkt het?

Iwein: “Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle Veerkrachtig Leerkrachtig-workshop zijn veiligheid en respect voor ieders privacy. Vandaar dat we ervoor kiezen telkens in een kleine, veilige groep te werken. Dat geeft de deelnemers de ruimte en de tijd om vrijuit te praten, elk bepaalt wat die wel of niet in de groep gooit. Het is de combinatie van interactiviteit, concreet materiaal en een nuchtere, realistische en humoristische aanpak die maakt dat dit werkt."CAW

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW. Wanneer je een beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt. www.caw.be


33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page