top of page

Pajottenland, waar gezondheid & preventie de gemeentelijke grenzen overstijgt

Bijgewerkt op: 19 apr. 2022

Bianca Vanreepinghen is intergemeentelijk preventiewerker regio Pajottenland, waaronder vijf gemeenten sorteren: Bever, Galmaarden, Herne, Lennik en Gooik en deels ook Pepingen. Maar Bianca is gekend in heel Pajottenland. Gezondheid & preventie is niet alleen een dada in haar persoonlijk leven maar dus ook in haar werk.


Bianca: “Als intergemeentelijke preventiewerker ben je het intergemeentelijke aanspreekpunt voor gezondheid en preventie in het Pajottenland. Er is dus iemand die het geheel coördineert voor alle gemeenten en die dicht bij de gemeenten staat om noden, vragen op te vangen.”


Gezondheid & preventie stopt niet aan de gemeentelijke grenzen

Het Intergemeentelijk Gezondheidsplatform Pajottenland officialiseert de samenwerking tussen het beleid en het veld. Er is enerzijds het Beheerscomité, met politieke vertegenwoordigers die vooral richting geven aan het beleid. En anderzijds heb je de lokale gezondheidsraden of lokale welzijnsambtenaren van de verschillende gemeenten, de overkoepelende intergemeentelijk preventiewerker voor de regio, versterkt met de regionale preventiewerking onder andere door samenwerking met JAC, CGG Ahasverus Asse en Logo Zenneland. Samen vertalen zij het beleid in projecten die als doel hebben het welzijn van de bevolking te bevorderen.


Bianca: “Preventie & gezondheid is een heel breed en divers onderwerp, wat maakt dat het een uitdaging is om de juiste accenten te leggen. Het kan gaan over tabak, alcohol & drugs, over geestelijke gezondheid, over kankerscreening en over nog zoveel andere invullingen, die elk op zich allemaal relevant zijn. Ondertussen hebben we een aantal vaste projecten: de carnavalbussen, de MEGA-fuif, mocktail-workshops n.a.v. Tournée Minerale, fuifcoach project enz. Maar we spelen ook in op de actualiteit. Bijvoorbeeld naar aanleiding van corona hebben we de jeugd uit de regio een hart onder de riem willen steken met een postkaart-actie, via de speel-o-theek hebben we spelpakketten aangeboden voor gezinnen om op een speelse manier geestelijke gezondheid te stimuleren. Voor onze brede bevolking werkten we aan een overzicht van hulplijnen rond geestelijk welzijn, terug te vinden op de gemeentelijke websites onder de rubriek gezondheid en welzijn”.


Waar er iets te doen is, kom je ons tegen

Bianca: “We proberen om aan allerhande lokale initiatieven zoveel mogelijk ons karretje gezondheid & preventie te hangen. Laat ik het toelichten met een voorbeeld: ‘kijken’ was het thema van Schatten van Vlieg, de zoekwandeling voor kinderen tot 12 jaar. Wel, daar hebben wij ‘positief kijken’ van gemaakt, met leuke teksten en tekeningen van de dames van www.poëziejegraag.be, waarmee we geestelijke gezondheid hebben proberen vertalen naar de doelgroep jonge kinderen.”


Op naar een niveau hoger

Omgekeerd, als intergemeentelijk preventiewerker probeert Bianca ook om gemeenten en organisaties rond gezondheid & preventie te inspireren en acties te stroomlijnen.

"Accenten en acties zijn nu nog te weinig gebaseerd op feiten en cijfers, te vaak gebeuren de keuzes intuïtief. Met de creativiteit, de kennis en de verschillende netwerken moet het ons lukken om preventie & gezondheid nog een niveau hoger te tillen."

Bianca: “Het maakt allemaal dat er rond het thema gezondheid & preventie ondertussen een sterk netwerk bestaat: met de gemeenten, met scholen en de CLB’s, met het Huis van het Kind Pajottenland, met de lokale politie Pajottenland en de brandweer, met het OCMW, met jeugdregio Pajottenland, sportregio Pajottenland enzovoort. Dat er zoveel mensen bij het thema betrokken zijn, is tegelijk de sterkte en de zwakte. Want als intergemeentelijke preventiewerker ben ik wel 100% gefocust op gezondheid & preventie en Logo Zenneland is dat ook, maar veel andere betrokkenen nemen het thema erbij, zij hebben ook andere verantwoordelijkheden en interesses. De ambtenaar gezondheid bijvoorbeeld is niet zelden ook de ambtenaar van vrije tijd, sport, welzijn, bevolking. Daardoor ontbreekt het soms aan expertise en is er niet altijd een doordacht meerjarenplan. Door samen te werken kunnen we zeker nog stappen vooruitzetten. Accenten en acties zijn nu nog te weinig gebaseerd op feiten en cijfers, te vaak gebeuren de keuzes intuïtief. Met de creativiteit, de kennis en de verschillende netwerken moet het ons lukken om preventie & gezondheid nog een niveau hoger te tillen.


Een stukje Europees netwerk

Van een hoger niveau gesproken, Bianca reageerde op een projectoproep op Europees niveau. Met effect.


Bianca: “Het POMPIDOU-project roept tweejaarlijks alle Europese landen op om hun acties rond alcohol en drugs gericht naar jongeren in de kijker te zetten. Dien je een rapport in, dan kan je een geldprijs winnen. Tijdens de coronapandemie waagde ik mijn kans en ... onze acties, die we hadden gebundeld onder S.A.M.e.N – wat staat voor Spreken, Aanpakken, Meten en Nadenken –, werden gezien en erkend! We wonnen met onze gemeenten een geldprijs van 5000 euro en een leuke trofee. Met dat prijzengeld kunnen we onze acties nog beter uitwerken!”

Preventiedienst Pajottenland in het kort

De Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke preventiedienst in het Pajottenland met als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen. Ze volgt de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en werkt samen met de lokale besturen, Logo Zenneland en de regionale preventiewerking Ahasverus Asse en is partner van het Huis van het kind Pajottenland en is ook lid van de jeugdregio Pajottenland. De preventiedienst werkt zowel op eigen initiatief als vraaggestuurd naar ouderen, volwassenen, jeugd, kinderen, intermediairs.

Enkele projecten: Feestbussen Pajottenland, Opleidingen Fuifcoach, infosessie Op kamp, Mocktail workshops, Infoavonden rond gehoorschade, veerkracht, ..., Preventie bij evenementen, Vormingen op maat en op vraag rond verslaving, gezondheidthema's, ..., Coaching van een gezondheidsbeleid in een organisatie, Tournée minérale, Valpreventie, Generatie rookvrij,…82 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page