top of page

HALT2Diabetes. Charlotte gaat ervoor!

“1 op 10 mensen heeft diabetes. 1 op 10 weet het niet.” Zo start Charlotte Meert, inhoudelijk medewerker bij Logo Zenneland, haar verhaal rond Diabetes Type 2.

De cijfers zijn voor Charlotte een oorverdovende alarmbel. Diabetespreventie is dan ook een van haar prioriteiten in 2023. Samen met lokale en regionale partners (lokale besturen, zorg-, welzijns- en vrijetijdsactoren, bedrijven, verenigingen, dienstencentra ...) wil ze inzetten op:

  • Het verhogen van de kennis over diabetes type 2 (Wat is het, welke zijn de symptomen ...?);

  • Het sensibiliseren rond verhoogde risico’s op diabetes type 2;

  • Het toeleiden naar een gezonde(re) leefstijl die de risico’s op diabetes type 2 vermindert.

In HALT2Diabetes (campagne van de Diabetes Liga) worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten opgespoord via een 2stapsmethode en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. Voor Charlotte was de voorbereiding van dit project in 2022 haar eerste opdracht bij Logo Zenneland. Ze is klaar om het preventieprogramma HALT2Diabetes straks uit te rollen in de hele regio.


Hoe werkt het, Charlotte?

Charlotte: “Met HALT2Diabetes bieden we een project aan voor het verhogen van het bewustzijn rond diabetes type 2 bij 45-plussers. Met het sensibiliserings- en screeningsprogramma spoor je op wie de mensen zijn met een verhoogd risico en begeleid je ze naar een gezonde levensstijl. Daarvoor kan het Gezondheidskompas worden ingezet, een online vragenlijst waarmee mensen hun risico op Diabetes type 2 kunnen berekenen (FINDRISC-score) en waarvan ze het resultaat meteen kunnen doorsturen naar hun huisarts voor verdere opvolging. Wie inderdaad een verhoogd risico op diabetes heeft, kan ook worden verwezen naar initiatieven zoals Bewegen Op Verwijzing, groepssessies Gezonde Voeding Op Verwijzing, Rookstop ... Dat 1 op 10 mensen met diabetes geen idee heeft het te hebben, daar gaan we met z’n allen wat aan doen!”

“Iedereen kan op www.gezondheidskompas.be zijn/haar/hun risico op Diabetes Type 2 berekenen. Een gezonde levensstijl kan het risico op Diabetes Type 2 drastisch verminderen."

Waar kunnen mensen hun risico op Diabetes Type 2 testen?

Charlotte: “Iedereen kan op www.gezondheidskompas.be zijn/haar/hun risico op Diabetes Type 2 berekenen. Een gezonde levensstijl kan het risico op Diabetes Type 2 drastisch verminderen. Gezonde voeding, voldoende beweging, mentaal welbevinden, niet roken, slapen,... het draagt allemaal bij tot het voorkomen van Diabetes Type 2."


Wens je zelf in te zetten op de preventie van Diabetes Type 2 in je gemeente, bedrijf, organisatie, vereniging? Contacteer Charlotte@logozenneland.be.

Diabetes Liga

In Vlaanderen leven naar schatting 600.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en elke 17 minuten krijgt iemand de levenslange diagnose ‘diabetes’. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen.

Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, onze leden, onze vrijwilligers … streven we, als onafhankelijke organisatie, naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes.21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page