top of page

In Grimbergen groeit welzijn, stap voor stap

Gudrun Aarssen is van opleiding sociaal verpleegkundige. Na jaren voor het gemeentebestuur te hebben gewerkt, verkaste ze naar het Sociaal Huis, waar ze sinds 2020 projectmedewerker welzijn is. Mensen kennen haar ook van het Loket kinderopvang. En omgekeerd: Gudrun heeft in Grimbergen ondertussen een breed netwerk, zowel in het bestuur, het OCMW als met al wie verder nog met (sociaal) beleid begaan is. Buiten Grimbergen reikt haar netwerk tot Logo Zenneland.

“Werken aan welzijn is een proces waarbij je niet alleen de burger, maar ook collega’s en bestuurders warm maakt voor je project."

Het kleine laten groeien

Gudruns aanpak van het thema welzijn is: klein en eenvoudig starten om dan te groeien.

Gudrun: “Werken aan welzijn is een proces waarbij je niet alleen de burger, maar ook collega’s en bestuurders warm maakt voor je project. Meteen op grote schaal beginnen zou ineens alle kruit verschieten zijn en wellicht niet het doel bereiken. Het is beter op een geleidelijke manier mensen warm te maken en mee te nemen in je project, om zo op termijn in plaats van een eenmalige actie een duurzaam beleid te ontwikkelen, met ankerpunten in verschillende domeinen, op verschillende plaatsen en in vele hoofden."


Groeien doet de Projectwerking Welzijn natuurlijk niet op een eiland. Samenwerken en netwerken is essentieel om het draagvlak van acties te vergroten.


Gudrun: “Ik probeer dan altijd om via mijn contacten relevante organisaties te betrekken. Zo doet voor de 10-daagse geestelijke gezondheid ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius mee, evenals Beschut Wonen De Raster en Eigen Thuis, Maatwerkplaats en Arbeidszorgproject Den Diepen Boomgaard ... Zaadjes planten, oogsten, nieuwe organisaties betrekken … Bij de 10.000 stappen bijvoorbeeld betrekken we de dienst Toerisme en de Sportdienst, want zo bereiken we weer meer mensen en bouwen we verder op bestaande initiatieven. Zo creëren we voor de welzijnsproblematiek een steeds breder draagvlak en geraakt het thema diep verankerd.


Deze initiatieven worden ook gesteund door het College, al starten ze niet altijd in de schoot van de politiek. Ook dat is draagvlak creëren. Dat Grimbergen het Charter Gezonde Gemeente heeft ondertekend maakt in ieder geval een en ander mogelijk. De uitdaging is nu dat in de toekomst elke dienst gezondheid & welzijn meeneemt.”

De kampioen van de Gezondste Wandeling

Over stappen gesproken, in de statistieken van De Gezondste Wandeling noteert Grimbergen van de twintig deelnemende gemeenten het hoogste aantal scans van de QR-codes langs de route. Met andere woorden: heel wat deelnemers.

Gudrun: “Ook dat succes is er misschien wel gekomen precies omdat we het eenvoudig gehouden hebben. Na overleg met de dienst Evenementen hebben we immers besloten om elk thema uit te werken langs een andere maar wel een bestaande wandelroute. Blijkbaar zijn mensen getriggerd om de infoborden te lezen als ze ze elke keer op een andere plek tegenkomen. En door de route telkens te verleggen, vergroten we ook het bereik. Via Facebook, de gemeentelijke website en mond-tot-mondreclame slagen we er toch in om onze mensen op de been te krijgen.”

Een klankbord is altijd welkom

Gudrun: “Om klein te beginnen is het natuurlijk wel meegenomen dat we kunnen gebruikmaken van bestaande methodieken ons aangereikt door Logo Zenneland. De samenwerking met hen gaat trouwens verder. De dialoog is minstens even belangrijk. Soms is een kort overleg met Logo genoeg om een thema weer vanuit een andere, creatieve invalshoek te benaderen. Bij het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker bijvoorbeeld, zullen we deze keer scholen betrekken. Niet dat scholieren de doelgroep zijn, maar zij hebben natuurlijk wel ouders en grootouders. De samenwerking met Logo Zenneland is geofficialiseerd in het meerjarenplan, maar het is toch vooral omdat Logo een geapprecieerd klankbord is dat we de telefoon pakken en hen bellen.”

49 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page