top of page

Lennikenaars 'koesteren hun kern' met tegeltuintjes

Ingrid Callens, Natalie Slootmans, Maarten Van Houdenhove en Marijke Wauters zijn vier enthousiaste Lennikenaren die dromen van meer groen en natuur in hun dorpskern én ze willen ook graag meer verbinding tussen de inwoners van Lennik stimuleren. Om die droom te verwezenlijken dienden ze het project koester je kern in bij LEADER Pajottenland+ en dat werd in het najaar goedgekeurd. Het enige burgerinitiatief trouwens dat weerhouden werd. Dat maakt ons nieuwsgierig…


Wie zijn deze enthousiaste Lennikenaren?

Ingrid: “Wij zijn vier mensen met een gedeelde ambitie: de dorpskern van Lennik vergroenen. Zo hopen we niet alleen het straatbeeld te verbeteren en kleine ingrepen te doen ten voordele van het milieu en klimaat, maar ook meer sociale cohesie tussen de Lennikse burgers tot stand te brengen. We willen ook inclusief werken en betrekken

bijvoorbeeld Zonnestraal vzw en hun bewoners bij onze activiteiten. Zij waren het trouwens die de zakjes met bloembollen vulden die werden uitgedeeld op de jaarmarkt enkele weken geleden bij de lancering van ons project.”


Wie kwam met het idee voor dit project?

Nathalie: “Wij zijn alle vier lid van de adviesschrijfgroep Omgeving binnen onze gemeente en voelden een drang om - naast het schrijven van adviezen op vraag van de gemeente - zelf iets te ondernemen met een concrete actie. Toen we de oproep tot projectaanvragen van LEADER Pajottenland+ zagen, waagden we de sprong en schreven een vrij lijvig dossier over onze missie en mogelijke acties. En dat werd goedgekeurd!”

Om te starten mikken we op 100 tegeltuintjes bij de inwoners van het Lennikse centrum. Meer groen in de gemeente helpt ons de klimaatuitdagingen aan te gaan, verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes.

Wat willen jullie precies bereiken, met welk resultaat zijn jullie tevreden?

Maarten: “Wij streven naar een vergroening van onze dorpskern. Om te starten mikken we op 100 tegeltuintjes bij de inwoners van het Lennikse centrum. Meer groen in de gemeente helpt ons de klimaatuitdagingen aan te gaan, verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Bovendien maakt het ons dorp veel aangenamer. Maar niet alleen het resultaat is belangrijk. We hopen ook tijdens het proces voor verbinding te zorgen. Verbinding tussen de inwoners onderling, de inwoners en het bestuur en Zonnestraal vzw, een residentiële en ambulante dienstverlening voor mensen met en beperking, die ook in het midden van Lennik gehuisvest zijn.”


Hoe gaan jullie dat precies aanpakken?

Marijke: “Het project duurt twee jaar. Vandaag zitten we volop in de fase van 'promotie en bekendmaking' van ‘koester je kern’. Een belangrijke stap, want om mensen te stimuleren om deel te nemen, moeten we hen goed informeren en motiveren. Dat deden we al bij de lancering tijdens de jaarmarkt. Er staat ook een huis-aan-huis informatieronde op het programma. Vervolgens kunnen de Lennikenaren op 31 januari 2023 afzakken naar onze infoavond met als centrale gast Bart Backaert, het diensthoofd van de groendienst in Aalst. Een workshop in maart 2023 over het aanleggen van tegeltuintjes leidt dan de ‘echte werken' in.”


Hoe staat het Schepencollege tegenover jullie actie?

Marijke: “Zij zijn uiteraard zeer positief. Vergroening van de kern staat in het meerjarenplan, dus het zou eerder verrassend zijn moesten ze ons project niet genegen zijn!”


Welke reacties krijg je zoal van de bevolking?

Ingrid: “Zeer positieve reacties! ‘Meesterlijk initiatief!’, ‘Klinkt als een nieuwjaarswens voor de vele dorpen en gehuchten van het Pajottenland’, ‘Lennik 'mag' eerst’… Het zijn maar een paar van de woorden die ons extra energie geven!”

De kracht van ‘koester je kern’ schuilt in de eenvoud ervan, een formule die makkelijk elders kan toegepast worden.

Denken jullie ook andere gemeenten te inspireren?

Nathalie: “De kracht van ‘koester je kern’ schuilt in de eenvoud ervan, een formule die makkelijk elders kan toegepast worden. Elke Pajotse gemeente krijgt te maken met verharding en verstedelijking in de kern. Elk van die gemeenten is gebaat bij ecologische kernversterking.


Dan heb je twee opties: wachten tot het beleid stappen zet of zelf de handen uit de mouwen steken en samen met het beleid en andere organisaties actief werk maken aan de vergroening van je kern. Bijvoorbeeld door het groeiend probleem van hittestress en hitte-eilanden tegen te gaan met de aanplanting van verfrissend groen. En werk maken van een betere biodiversiteit in de kern.”


Maarten: “We hopen met dit project ook een dynamiek op gang te brengen rond dit thema en zijn zeker bereid om burgers van de andere gemeenten in ons mooie Pajottenland op weg te zetten in gelijkaardige projecten.”

LEADER Pajottenland+

Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en (middenveld)organisaties die in de streek actief zijn. De hoofdopdracht van Pajottenland+ bestaat erin het Pajottenland te versterken door financiële ondersteuning te voorzien aan projecten die in de lijn liggen met de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de regio.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren (gemeentebesturen, de provincie, vzw's, middenveldorganisaties,…) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio.

LEADER Pajottenland+ is een vzw die middelen beheert en verdeelt van de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Met deze middelen ondersteunen wij plattelandsinitiatieven in het Pajottenland, die zo tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen.

Zonnestraal vzw
81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page