top of page

Kraainem en de faciliteitengemeenten kiezen samen voor preventie

Bijgewerkt op: 2 mei 2022

Myriam Vernimmen en Brigitte De Coster kennen elkaar al van lang voor ze collega’s werden. Myriam kwam van de vroegere vzw’s Sport en Leefmilieu & Cultuur via een omweg langs het Secretariaat in het Team Welzijn van Kraainem terecht. Ze is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het Huis van het Kind. Brigitte begon haar loopbaan bij een adviserend geneesheer en vond zoveel jaar later in Kraainem via een omweg langs de technische dienst in het team welzijn weer aansluiting bij “haar” thema gezondheid.


Zes projecten voor de prijs van één

Kraainem is een van de zes faciliteitengemeenten in de Brusselse rand die nog steeds geconfronteerd wordt met de uitdaging om haar bevolking in de beide landstalen te informeren over ‘gezondheid’.


Brigitte: “Campagnes rond gezondheid die uitgingen van de Vlaamse Gemeenschap, ketsten in het verleden nogal gemakkelijk af door hun eentaligheid. Als bijvoorbeeld het Rode Kruis een initiatief lanceerde, gingen wij meteen kijken naar het Croix Rouge, maar lang niet alles loopt gelijk tussen twee vergelijkbare verenigingen.”


Myriam: “Het was naar aanleiding van een sensibiliseringscampagne rond het Bevolkingsonderzoek Borstkanker dat in de Welzijnskoepel (van de OCMW’s) enkele “probleemoplossers” de koppen bij elkaar hebben gestoken – de vertegenwoordiging van Logo Zenneland was er daar één van. Als elke gemeente nu eens één project zou vertalen, uitwerken en delen met de andere gemeenten, dan hebben zes gemeenten ineens zes projecten in beide landstalen. En zo geschiedde. Dat was best een grote sprong vooruit. De faciliteitengemeenten zouden niet bij de pakken blijven zitten, maar met vereende krachten de inwoners geven waar ze recht op hebben: informatie over gezonde keuzes. De Gezondheidsraad van de faciliteitengemeenten werd opgericht met goedkeuring van alle Colleges van Burgemeester en Schepenen. De eerste acties rond Tournée Minérale en de 10.000-stappenclash tussen gemeenten waren een succes. Sindsdien bepalen we samen de welzijnskalender en zetten we in op meerdere preventiecampagnes per jaar. Als kers op de taart tekenden alle faciliteitengemeenten het Charter Gezonde Gemeente en werd het initiatief positief opgepikt door de Vlaamse overheid, een bevestiging voor iedereen in de Gezondheidsraad dat we de juiste stappen zetten.”

Graag een directe lijn tussen de faciliteitengemeenten

Waar samenwerking eerst vooral vertalingen inhield, breidde dat uit tot het ontwikkelen en delen van kennis en informatie. Bovendien is er grote solidariteit: de sterken trekken de kleinere mee. Die gezamenlijke aanpak van de faciliteitengemeenten zorgde ondertussen voor het optimaliseren van de gezondheidsplannen Warme Dagen en voor de uitwerking van Generatie Rookvrij in de gemeenten.


Myriam: “We merken wel dat na twee jaar corona de samenwerking wat is verwaterd. Het is tijd dat we de banden terug aanhalen, zodat we weer de reflex hebben om even naar onze collega’s in Drogenbos of Linkebeek of Wemmel of ... te bellen. Idealiter hebben we rond gezondheid & preventie samen één agenda en lanceren we onze acties gecoördineerd. Als we meer verbondenheid realiseren, realiseren we ook meer effect.”


Acties zijn één ding, beleid nog wat anders

Acties gaan echter voorbij, terwijl de aandacht voor gezondheid & preventie daar niet zou mogen stoppen. Kraainem mag dan, net zoals de andere faciliteitengemeenten, het Charter Gezonde Gemeente hebben onderschreven, gezondheid & preventie zit toch nog te weinig in haar DNA. Brigitte en Myriam proberen daar wat aan te doen.

"zichtbaarheid, herhaling en toegankelijkheid zorgen voor het grootste effect"

Brigitte: “We hebben al ondervonden dat we het beste scoren als we een thema zichtbaar maken, zoals met de WC-pot-stand. Deze actie zorgde ervoor dat de bezoekers van het gemeentehuis niet om het Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker heen konden – ook letterlijk niet, aangezien de pot ostentatief in de inkomhall stond. We moeten ook meer naar de mensen gaan in plaats van de mensen naar ons te laten komen. Dat doen we bijvoorbeeld door met de Pipowagen van het Huis van het Kind regelmatig in het straatbeeld te verschijnen waar er evenementen plaatsvinden. Nog een manier om een thema te verduurzamen is herhaling: dat er met Tournée Minérale weer mocktails zijn, dat weten de mensen ondertussen. Bovendien moet de drempel zo laag mogelijk zijn.

‘Vrouwen kunnen bijvoorbeeld vanaf 2023 voor een mammografie rechtstreeks terecht in het medisch centrum MCH in plaats van het mammobiel. Dat werkt voor veel van hen wellicht drempelverlagend.’


Huis van het Kind, in kleine stapjes naar gezondheid

Het Huis van het Kind opende de deuren op 18 september 2022. Het ligt op een site omringd door groen, sportmogelijkheden, rookvrije plekken, … een ideale locatie om jonge gezinnen uit te nodigen, voor de spel-o-theek, het babycafé, de luierbank, enz.


Myriam: “Ook in het Huis van het Kind is het aspect gezondheid belangrijk. Het is onze missie om jonge ouders bij te staan in het gezond laten opgroeien van hun kinderen en in hun eigen welzijn. Binnenkort houden wij een workshop rond gezonde voeding, maar ook aan activiteiten van anderen hangen we graag ons gezondheids-karretje.”

Huis van het Kind Kraainem in het kort

Het Huis van het Kind in Kraainem wil enerzijds activiteiten en projecten uitwerken voor kleine en grotere kinderen/ pubers/jongvolwassenen. Anderzijds wil het ook een informatiepunt zijn waar iedereen met kind-gerelateerde vragen terecht kan en waar samen met een medewerker van het Huis van het Kind naar antwoorden/oplossingen wordt gezocht. Het Huis van het Kind is elke voormiddag open op werkdagen (behalve op vrijdag) van 9 uur tot 12 uur.136 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Коментарі


Post: Blog2_Post
bottom of page