top of page

Sportregio Pajottenland zet mensen in beweging

Bijgewerkt op: 19 apr. 2022

Bert Meganck is Coördinator en Deskundige Sport van de Sportregio Pajottenland. Hij coördineert sportieve initiatieven van de tien gemeenten Affligem, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever en zet zich in een voor een gestroomlijnd sportief beleid. Hij legt daarbij ook met duidelijke overtuiging de link tussen sport en gezondheid & preventie.


Corona zette onze activiteiten ‘on hold’ tot de nood te groot werd

Sommige sportieve initiatieven zijn in de regio een jaarlijks terugkerend fenomeen. We denken aan de Kleuterhappening voor onze kleinsten en hun ouders, de sportdag voor het personeel van de gemeenten, de Sporteldag voor vijftigplussers, de actie ‘Kijk ik fiets’ voor kinderen, enzovoort.


Maar sommige jaren zijn geen gewone jaren ...


Bert: “In 2020 dienden we al onze activiteiten te annuleren en 2021 was nog altijd een coronajaar, maar we hebben onze schouders gerecht. We hebben beslist dat het absoluut onze intentie zou zijn om alles te laten doorgaan, met veiligheidsmaatregelen. Dat is vrij goed gelukt. Met de Kleuterhappening in Affligem hebben we toch weer zo’n honderd kindjes en hun ouders mogen ontvangen in het speciaal voor hen ingerichte speelparadijs. En de sessies van ‘Kijk ik fiets’ hebben we zodanig ontdubbeld dat ze konden doorgaan. Want jong en oud, we willen iedereen aan het bewegen krijgen, dat is onze eerste ambitie. Daarvoor is er een constante wisselwerking tussen Sportregio Pajottenland en de lokale sportdiensten. Met de overkoepelende werking zetten we volop in op elkaar ondersteunen, inspireren, het delen van informatie … Want samenwerken is voor gemeenten de toekomst. Door samen te werken bereik je altijd meer.”

Generatie Rookvrij, de sigaret uit het zicht op sportsites (en elders)

De samenwerking gaat trouwens verder dan enkel strikt de sportdiensten. Zo heeft Sportregio Pajottenland, samen met het Intergemeentelijke Gezondheidsplatform en de Jeugdregio Pajottenland de tanden gezet in Generatie Rookvrij.

Bert: “Met de Sportregio waren we van de eersten om het charter Generatie Rookvrij te ondertekenen. Het eerste wat we hebben gedaan is investeren in de signalisatie, maar we willen uiteraard verdergaan dan bordjes ophangen op onze sportsites. We willen rookpreventie bij zoveel mogelijk besturen, clubs, scholen, individuele mensen ... bovenaan op de agenda krijgen en daar ook houden. Omdat sport een heel geschikt kanaal is om dat te doen en we zo ook veel kinderen bereiken, zullen wij het project alleszins al niet meer loslaten.”

Met de overkoepelende werking zetten we volop in op elkaar ondersteunen, inspireren, het delen van informatie … Want samenwerken is voor gemeenten de toekomst. Door samen te werken bereik je altijd meer.”

Sport, Preventie en Jeugd, samen kunnen we meer

Bert: “Het is zeker niet de bedoeling om rokers te culpabiliseren, ook dat moet duidelijk zijn. De insteek is positief, nl. als onze jongste generatie kinderen minder ziet roken, zullen zij ook minder snel zelf met roken beginnen. Want niet beginnen met roken is nog altijd gemakkelijker dan stoppen met roken. Sportregio Pajottenland kan daar zeker haar steentje in bijdragen, maar via sport alleen zullen we het doel van Generatie Rookvrij natuurlijk niet bereiken. Onder Generatie Rookvrij hebben het Intergemeentelijke Gezondheidsplatform Pajottenland, Jeugdregio Pajottenland en Sportregio Pajottenland alle drie samen de schouders gezet, voor meer effect. We hebben de scholen als partners mee betrokken in dit initiatief, met een bellenblaasactie konden we direct een grote (doel)groep bereiken. Via de bellenblaasactie in de lagere scholen willen wij de kinderen bereiken vóór de sigaret hen bereikt.”


Met haar bijdrage aan dergelijke initiatieven zet Sportregio Pajottenland zich in om de veranderende houding die sowieso aan de gang is in de maatschappij in beleid te doen opnemen.


Bert: “We gebruiken Logo Zenneland daarbij als partner in overleg, als klankbord en inspiratiebron, omdat zij er een goed zicht op hebben wat er elders al is gedaan. Ook wij nemen graag onze rol op, maar het is en blijft een ondersteunende rol, van Generatie Rookvrij wordt idealiter iedereen ambassadeur.”

Sportregio Pajottenland in het kort

Sportregio Pajottenland is een samenwerkingsverband van tien Pajotse sportdiensten. We ondersteunen die sportdiensten waar nodig en we maken hun aanbod mee bekend. We organiseren ook zelf activiteiten. Op die manier proberen we alle inwoners van het Pajottenland aan het sporten en bewegen te krijgen. Want dat is onze missie.

www.sportregiopajottenland.be


29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page