top of page

Werk aan de succesfactoren van je gezondheidsbeleid!

Bijgewerkt op: 16 dec. 2022

Sommige bedrijven, lokale besturen, organisaties zetten zich met enthousiasme in op preventieacties zoals bijvoorbeeld Tournée Minérale. Anderen zijn selectiever en focussen op beleid. Maar wat is de juiste aanpak?

Ellen Van der Bauwede is beleidsmedewerker en communicatieverantwoordelijke bij Logo Zenneland.

Gezondheidsacties en preventiecampagnes opzetten zijn een goede start en vaak noodzakelijk om te sensibiliseren. Maar nog beter is het om op basis van gezondheidscijfers de echte noden vast te stellen en een beleid op te zetten om de blootgelegde problematiek aan te pakken op lange termijn.

Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat dat beleid ook gezondheidswinst oplevert voor burgers, medewerkers en bezoekers? Het is sowieso een langdurig proces waarin verschillende organisaties en mensen liefst samenwerken rond dezelfde ambities. Het vraagt om draagvlak, goede communicatie en vooral: gepassioneerde medewerkers.

En er zijn zeker enkele aspecten die de kans op succes verhogen!

  1. Een gemeenschappelijke visie die gedeeld wordt door alle betrokkenen. Niet alleen door de dienst preventie, zorg en welzijn. Maar ook door andere diensten of in een lokaal bestuur door ruimtelijke ordening, wonen, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, wijkwerking…. Ook niet alleen door het college, maar door de ganse gemeenteraad én de burgers.

  2. Breng je gezondheidsbeleid tot leven met heldere communicatie. Gebruik een goede communicatiemix en zorg dat jijzelf, medewerkers en bestuurders fungeren als gezondheidsambassadeurs. Geef het goede voorbeeld. Deel succesverhalen.

  3. Laat mensen (burgers, werknemers,...) participeren in je verhaal. Want zij zijn de hoofdrolspelers. Geef mensen de kans om deel te nemen, of beter nog: eigenaar te worden van het beleid. Ga in gesprek. Zoek uit wat mensen belangrijk vinden.

  4. Samenwerking is essentieel. Je kan het niet alleen. Met andere diensten, maar vooral ook met externe partners zoals professionals, experten organisaties of ervaringsdeskundigen. De combinatie van alle inzichten, ervaringen en kennis zorgt voor kwaliteit en effectiviteit. En meer middelen en mankracht. Bouw dus je interne en externe netwerk uit.

  5. Hoe scoort jouw deskundigheid? Welke vaardigheden heb je zoal? Kennis over gezondheidspromotie, gezondheidsthema’s, projectmatig werken, de setting, de doelgroepen - het is een meerwaarde. Maar ook innovatief vermogen en creativiteit kunnen belangrijke vaardigheden zijn.

  6. Zoek de leider! Wie is de leider die het beleid doet leven? Leiders kunnen een onderbouwde visie uitdragen en hebben de autoriteit en het charisma om hun netwerk te overtuigen en te begeesteren.

  7. Heb je genoeg tijd en middelen? Een effectief lokaal preventief gezondheidsbeleid vraagt een lang volgehouden inspanning. Zeker naar de meest kwetsbaren. En dat betekent voorzien van voldoende tijd en middelen. Enkele van de punten hierboven kunnen daar zeker toe bijdragen.

Werk je aan deze succesfactoren, dan bouw je aan je groeipotentieel. Veel succes!

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page