top of page

Voor wijkgezondheidscentrum De Zeemeeuw begint zorg bij preventie

Bijgewerkt op: 19 apr. 2022


Estelle Loubert is een van de vier enthousiaste gezondheidspromotoren van het wijkgezondheidscentrum De Zeemeeuw in Linkebeek. Preventie zit ingebed in hun multidisciplinaire aanpak. Artsen, psychologen, kinesisten, diëtisten ... iedere medewerker van De Zeemeeuw zet in op wat er komt vóór zorg nodig is, nl. op gezondheidsbevordering & ziektepreventie. Het is niet verrassend dat ze daarvoor bij Logo Zenneland gelijkgestemden gevonden hebben.


Over preventie: onze patiënten zeggen ons waar de accenten moeten liggen

Bij het wijkgezondheidscentrum De Zeemeeuw staan 2400 patiënten geregistreerd.


Estelle: “Wij kregen van de meesten groen licht om hun gegevens – anoniem, uiteraard – te gebruiken. Het maakt dat we op basis van reële data de juiste accenten kunnen leggen in onze aandacht voor preventie. In 2021 hebben we bijvoorbeeld gewerkt rond ‘Gezond binnen’, d.w.z. onze patiënten sensibiliseren rond het belang van een gezonde woning of binnenmilieu. We informeerden hen rond het belang van ventilatie en verluchten, het gevaar van CO2, van schimmels enz.


Naast onze eigen statistieken is ook de jaarkalender van Logo Zenneland een houvast in onze keuzes van onderwerpen. Hij is superhandig om mee te zijn met de actuele thema’s rond preventie & gezondheid: Tournée Minerale, Week van de teek, bevolkingsonderzoek naar borstkanker ... we zijn zeker dat we niets over het hoofd zien. In 2022 willen we bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker meer zichtbaarheid geven.


Alles om onze mensen te bereiken

De grootste uitdaging voor het wijkgezondheidscentrum is misschien wel om op een zo laagdrempelig mogelijke manier rond gezondheid en preventie te communiceren.


Estelle: “Het materiaal dat we bij Logo Zenneland kunnen opvragen komt dan goed van pas. Alleen al door dat materiaal zichtbaar in onze wachtzaal op te stellen of te hangen, krijgt het onderwerp extra aandacht. En voor ons, die in de rand van Brussel actief zijn, is het dubbel zo handig dat er ook Franse versies beschikbaar zijn. Via Logo kunnen we immers een beroep doen op de materialen van de Gezondheidsraad van de faciliteitengemeenten die zelf campagnes vertalen. In werkgroepen bepalen we onze acties en samen met het multidisciplinaire team brengen we die acties naar de patiënten. Intussen is preventie een essentieel onderdeel van ons aanbod dat onze doelgroepen bereikt via de huisarts, de kinesist, via aparte groepsinitiatieven … Voor ons is een juiste zorg een zorg waar preventie deel van uitmaakt.”

"Om iets te bereiken is het vooral belangrijk dat we dicht bij de mensen staan, hen begrijpen en begrepen worden."

De lage drempel van de wekelijkse wandeling

Het wijkgezondheidscentrum doet aan preventie zonder het zo te benoemen. Omdat het zo het beste werkt.

Estelle: “Om iets te bereiken is het vooral belangrijk dat we dicht bij de mensen staan, hen begrijpen en begrepen worden. Toen mensen in de coronamaanden niet naar het centrum mochten of durfden komen, hebben we heel actief contact met ze gehouden: we hebben hen gebeld, kine-oefeningen online georganiseerd, vrijwilligers gevraagd tekeningen te maken of brieven te schrijven naar mensen die geïsoleerd dreigden te geraken ... Meteen toen het weer mocht, zijn we dan met onze wekelijkse dinsdagwandelingen gestart en dat doen we nog altijd. Dat is een voorbeeld van een prima gelegenheid om het op een heel informele manier met de mensen over preventie te hebben. Aardverschuivingen realiseren we zo misschien niet, maar iedereen die we wel bereiken is een succesje.”

Het wijkgezondheidscentrum De Zeemeeuw in het kort

Het wijkgezondheidscentrum ‘De Zeemeeuw’ in Linkebeek werkt als een pluridisciplinair team met een aangenaam kader en aangename sfeer en een forfaitair systeem voor de patiënten. Onze ploeg bestaat uit: 4 huisartsen, 2 verplegers, 1 sociaal verpleegkundige, 4 kinesitherapeuten, 5 administratief/onthaal-medewerkers, 1 psychologe, 1 beheerder, 1 osteopaat, 1 diëtiste, 1 logopedist, 2 tandartsen, allen ten dienste van onze patiënten.


60 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page